SCHENKEN & ERVEN

Verklaring van Erfrecht
Verklaring van Erfrecht

Voor het opmaken van de verklaring van erfrecht zijn de volgende documenten van belang:

  1. testament
  2. trouwboekje
  3. NAW gegevens erfgenamen
  4. samenlevingsovereenkomst
  5. akte van overlijden

Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht vindt er een bespreking plaats met belanghebbenden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de fiscale gevolgen.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen