SCHENKEN & ERVEN

Vermogensoverdracht en estate planning
Beter weggeven dan nalaten

Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? Met een goed plan, dat voorziet in schenkingen, in vermogensoverdracht. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten. Met als doel dat u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiële zorgen oud kunt worden en dat de familierelaties ongeschonden blijven. Zo’n plan, dat maken wij graag samen met u.

Estate planning is eigenlijk niet meer dan een combinatie van testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Maar geen eenvoudige combinatie. Want er komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een bijzonder goede afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten.

Zomaar wat voorbeelden:
Als u jarenlang uw kinderen jaarlijks € 5.363 schenkt (belastingvrije grens 2018), dan betaalt u minder vermogensrendementsheffing in box 3. Dat voordeel kan uiteindelijk oplopen tot duizenden euro’s. U kunt eventueel grotere bedragen “vrij van recht” schenken. Dan betaalt niet de ontvanger, maar u de schenkbelasting.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is de vermogensverhouding tussen u en uw partner niet in evenwicht? Met het opheffen of omzetten (naar een finaal verrekenbeding) van uw huwelijkse voorwaarden wordt u beiden eigenaar van de helft van het totale vermogen, zodat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald.

Maak gebruik van de eenmalige mogelijkheid om elk van uw kinderen € 25.731 belastingvrij te schenken. Als het geld wordt besteed aan het kopen of verbouwen van een huis dan mag u zelfs € 100.800 belastingvrij schenken. Goede doelen die onder de ANBI-regeling vallen – Algemeen Nut Beogende Instellingen – hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen, maar ontvangen de gehele schenking netto. Dat geld ook voor “Sociaal Belang Behartigende Instellingen” (SBBI), zoals dorpshuizen of sportverenigingen.

Wat is estate planning?

Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en slaat op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Zowel hoogconjunctuur – een sterke economie waarin veel geld wordt verdiend – als crises hebben flinke invloed op de omvang van vermogens. Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

Het komt er op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. U krijgt in dat traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Met wezenlijke vragen zoals “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet” en “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?” Hoe dan ook, de te treffen regelingen moeten naadloos op elkaar aansluiten om uw doel te bereiken.

Checklist vermogensoverdracht/ estate planning

 • Inzicht in uw wettelijke erfgenamen
 • Wensen voor eventuele andere erfgenamen
 • Aanwezigheid van testament
 • Aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden
 • Aanwezigheid van levenstestament
 • Al dan niet maximaal belastingvoordeel bij huidige regelingen
 • Aanwijzing executeur/afwikkelingsbewindvoerder voor afwikkeling van uw erfenis
 • Omvang van vermogen dat in de overdracht betrokken moet worden, ook het
 • buitenlands vermogen
 • Pensioenaanspraken
 • Uw bestedingspatroon nu en in de toekomst
 • Verzorging van uw partner na uw overlijden
 • Eigen kinderen, pleeg- of stiefkinderen
 • Schenkingsverleden (eerder schenkingen gedaan?)
 • Bedrijfsopvolging en -continuïteit
 • Levensverzekeringen en begunstiging

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen