Zonder spaargeld of geld van ouder geen eigen huis meer

In bijna heel Nederland draait de woningmarkt op volle toeren met torenhoge prijzen als gevolg. Voor een starter is het daardoor haast ondoenlijk om nog een eigen huis te bemachtigen. De overheid [...]

Redelijke vergoeding vanuit BV

Echtgenoten met een onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt, zijn verplicht om vanuit die onderneming, de huwelijksgemeenschap van een zodanig bedrag te voorzien dat kan worden [...]

Meerouderschap heeft invloed op rechten andere kinderen

Meerouderschap heeft gevolgen voor de rechten van andere betrokken kinderen. Ook kan het volgens de issuegroep Familie van Nu leiden tot een toename van het aantal juridische geschillen over de [...]

Nieuwe regels voor internationale huwelijken

Vanaf 29 januari 2019 geldt de nieuwe Verordening Huwelijksvermogensstelsels. Deze verordening geeft nieuwe en duidelijke regels voor stellen die op of na die datum trouwen en bij wiens huwelijk [...]

Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan af van de gemaakte afspraken in huwelijkse [...]

Ontbreken onderhoudsplan VvE zorgt voor lagere hypotheek

Wie een appartement wil kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te [...]

Trouwen kan op veel manieren met elk andere gevolgen

De keuzemogelijkheden van trouwen zijn niet langer beperkt tot de twee mogelijkheden uit het verleden: gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Vorig jaar is alles veranderd, met veel [...]

Verzorging ex-partner na samenwonen

In een samenlevingsovereenkomst kunt u een bepaling over financiële ondersteuning van de ene partner voor de andere opnemen. U kunt dan in de overeenkomst vastleggen dat u zich verplicht om na [...]

Verborgen gebreken bij aankoop woning

De huidige woningmarkt is een verkopersmarkt. Voor bijna iedere aangeboden woning melden zich nu meerdere gegadigden. De aspirant koper laat zich hierdoor al snel verleiden tot een hals-over-kop [...]

Belastingmaatregelen met aandachtspunten voor ondernemer

Het door de overheid opgestelde Belastingplan 2019 heeft gevolgen voor de te betalen percentages inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Naast veranderingen in percentages gaat ook het [...]

page 1 of 3