Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet [...]

Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms [...]

Geld op gemeenschappelijke rekening niet automatisch gemeenschappelijk door samenlevingscontract

Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd zijn om te beschikken over [...]

Kantoor gesloten i.v.m. beëdiging M. den Otter

Op dinsdagmiddag  23 juli zal ons kantoor vanaf 13:00 uur gesloten zijn in verband met de beëdiging van Marjolijn den Otter tot notaris. Woensdagochtend staan wij weer graag vanaf 9:00 uur voor u [...]

Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor [...]

Voor- en nadelen van een renteclausule in uw testament

In veel testamenten staat een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Vaak is het dan zo beschreven, dat de langstlevende de hele nalatenschap in eigendom krijgt en aan de kinderen hun [...]

Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de [...]

Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld [...]

Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een bekende erfdienstbaarheid bijvoorbeeld is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u [...]

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting bij overlijden schenker binnen 180 dagen

Wanneer er tussen de datum van ontvangst van een schenking en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, is er volgens de wet sprake van een zogenaamde fictief erfrechtelijke [...]

page 1 of 4