Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Vrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen. Een [...]

Huwelijkse voorwaarden ook onder nieuwe recht zinvol

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd en vaak wordt gedacht, ook door veel ondernemers, dat het maken van huwelijkse voorwaarden niet langer nodig is. Het maken van [...]

Partneralimentatie gaat in 2020 veranderen

De periode dat iemand na echtscheiding partneralimentatie moet betalen, wordt per 1 januari 2020 verminderd van twaalf naar vijf jaar. Voor veel alimentatieplichtigen is dat een hele vooruitgang. [...]

Financiële afspraken na echtscheiding achteraf niet naar tevredenheid

Ruim 30% van de huwelijken in Nederland eindigt in echtscheiding. Tijdens de procedure tot echtscheiding worden allerlei afspraken gemaakt, over verdeling van goederen, over de omgang met [...]

Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende [...]

Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet [...]

Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms [...]

Geld op gemeenschappelijke rekening niet automatisch gemeenschappelijk door samenlevingscontract

Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd zijn om te beschikken over [...]

Voor- en nadelen van een renteclausule in uw testament

In veel testamenten staat een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Vaak is het dan zo beschreven, dat de langstlevende de hele nalatenschap in eigendom krijgt en aan de kinderen hun [...]

Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de [...]

page 1 of 3