Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Vrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen. Een [...]

Grenzen aan aftrekbaarheid rente eigen woning

In de huidige overspannen woningmarkt is het zeker voor starters buitengewoon lastig om een reguliere hypothecaire lening af te sluiten. Als de aspirant koper het geluk heeft dat er geld geleend [...]

Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij reeds betaalde verbouwingskosten

Elke regeling roept zo haar eigen vragen op. Zo ook de regeling voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kosten van koop of verbouwing van een huis. De rechtbank Gelderland kreeg in [...]

Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

Als een bijstandsuitkering niet zou zijn verleend als de uitkeringsgerechtigde eerder over naderhand beschikbaar gekomen middelen had kunnen beschikken, kan de uitkering worden teruggevorderd. [...]

Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

De mogelijkheid bestaat om een goede doelen stichting als erfgenaam of begunstigde van een legaat op te nemen in een testament. Het kan natuurlijk gebeuren dat de in het testament opgenomen [...]

Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende [...]

Grenzen schenking voor eigen woning

U kunt uw kind financieel helpen bij het kopen en verbouwen van een huis. U kunt daarbij veel belasting besparen, maar dan moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We zetten ze nog [...]

Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet [...]

Voor- en nadelen van een renteclausule in uw testament

In veel testamenten staat een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Vaak is het dan zo beschreven, dat de langstlevende de hele nalatenschap in eigendom krijgt en aan de kinderen hun [...]

Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de [...]

page 1 of 3