Maatschap voortgezet na vertrek maat

Elk maatschapscontract bevat bepalingen over opzegging en voortzetting. Daarin wordt omschreven wat er met de maatschap moet gebeuren als een van de maten zijn deelname als maat opzegt. Als het [...]

Bedenktijd verkoper gebruikt voor verkoop aan hoger biedende derde

Soms bevat de koopovereenkomst van een huis de afspraak dat ook de verkoper dezelfde bedenktijd onder dezelfde voorwaarden krijgt als die de koper op grond van de wet heeft. Als de verkoper deze [...]

Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende [...]

Grenzen schenking voor eigen woning

U kunt uw kind financieel helpen bij het kopen en verbouwen van een huis. U kunt daarbij veel belasting besparen, maar dan moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We zetten ze nog [...]