UBO-register bedreigt privacy familiebedrijven

MKB-ondernemers die zich op de hoogte hebben gesteld van het naderende UBO-register, vrezen in grote meerderheid voor hun privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden. Dat blijkt uit [...]

Maatschap voortgezet na vertrek maat

Elk maatschapscontract bevat bepalingen over opzegging en voortzetting. Daarin wordt omschreven wat er met de maatschap moet gebeuren als een van de maten zijn deelname als maat opzegt. Als het [...]

Familie-opvolging in onderneming vergt zorgvuldige voorbereiding

Dat je bij een voorgenomen bedrijfsopvolging en –overdracht gedegen te werk moet gaan, is een open deur. Voor een goede voorbereiding is wel vijf jaar nodig, waarin telkens op elkaar volgende [...]

Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn [...]

Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor [...]

Aangebrachte wijzigingen maken van kantoorpand nog geen woning voor de overdrachtsbelasting

De notaris is namens de staat – de Belastingdienst – belast met het beoordelen of bij een vastgoedtransactie 2% of 6% overdrachtsbelasting door de koper verschuldigd is. Dat hierbij in veel [...]

Redelijke vergoeding vanuit BV

Echtgenoten met een onderneming die buiten de huwelijksgemeenschap valt, zijn verplicht om vanuit die onderneming, de huwelijksgemeenschap van een zodanig bedrag te voorzien dat kan worden [...]

Belastingmaatregelen met aandachtspunten voor ondernemer

Het door de overheid opgestelde Belastingplan 2019 heeft gevolgen voor de te betalen percentages inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Naast veranderingen in percentages gaat ook het [...]

Alsnog beneficiair aanvaarden erfenis na ontvangst claim

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) waarin broers samen een bedrijf runnen is een veel voorkomende werkwijze. Dat vergt dan wel goede en vooral vastgelegde afspraken over wat er moet gebeuren als [...]

Aansprakelijkheid bij onduidelijkheid over inschrijving bestuurder in handelsregister

Een bestuurder die niet weet dat hij of zij als bestuurder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt niet erg aannemelijk. Zeker niet als die melding pas wordt gedaan na [...]

page 1 of 2