Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

De mogelijkheid bestaat om een goede doelen stichting als erfgenaam of begunstigde van een legaat op te nemen in een testament. Het kan natuurlijk gebeuren dat de in het testament opgenomen [...]

Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn [...]