Erfenis en legaat voor ontbonden stichting komen daar niet meer terecht

 in de categorie: Schenken & erven, Vereniging & stichting

De mogelijkheid bestaat om een goede doelen stichting als erfgenaam of begunstigde van een legaat op te nemen in een testament. Het kan natuurlijk gebeuren dat de in het testament opgenomen stichting op het moment van het overlijden van de erflater is ontbonden en niet meer bestaat.

Onlangs kreeg de rechtbank Den Haag het verzoek om de vereffening van een dergelijke stichting te heropenen omdat die na ontbinding nog verschillende keren als erfgenaam of begunstigde van een legaat is aangewezen.

Dat verzoek maakte geen kans. De rechtbank kan de vereffening op basis van de wet alleen openen als zich na het tijdstip van ontbinding nog een schuldeiser of gerechtigde tot het saldo meldt of van een tot dan toe onbekende bate blijkt. In die gevallen is er al sprake van een rechtsverhouding die dateert van voor datum ontbinding. In dit geval – begunstiging na ontbinding – is daarvan geen sprake.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het oprichten of ontbinden van een stichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

Recente berichten