Bestuurder verantwoordelijk voor beëindiging, ontbinding en opheffing van een vereniging

Verenigingen worden geboren en leven net zo lang als nodig is. Een vereniging is een rechtspersoon, heeft leden en is gericht op een bepaald doel. Als het doel is bereikt, er geen leden meer zijn [...]

Zonder inschrijving op zelfde adres geen hoge partnervrijstelling voor samenwoners

Samenwonen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Dat is mede te danken aan het grote aantal ouderen dat na een eerder huwelijk een nieuwe relatie vindt en gaat samenwonen. Waar niet [...]

Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms [...]

Geld op gemeenschappelijke rekening niet automatisch gemeenschappelijk door samenlevingscontract

Veel samenlevingsovereenkomsten bevatten regelingen over gemeenschappelijk bezit. Daarin wordt veelal bepaald dat partners samen, elk voor de helft, gerechtigd zijn om te beschikken over [...]