Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms [...]

Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld [...]

Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een bekende erfdienstbaarheid bijvoorbeeld is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u [...]

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting bij overlijden schenker binnen 180 dagen

Wanneer er tussen de datum van ontvangst van een schenking en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, is er volgens de wet sprake van een zogenaamde fictief erfrechtelijke [...]

Aangebrachte wijzigingen maken van kantoorpand nog geen woning voor de overdrachtsbelasting

De notaris is namens de staat – de Belastingdienst – belast met het beoordelen of bij een vastgoedtransactie 2% of 6% overdrachtsbelasting door de koper verschuldigd is. Dat hierbij in veel [...]

Zonder spaargeld of geld van ouder geen eigen huis meer

In bijna heel Nederland draait de woningmarkt op volle toeren met torenhoge prijzen als gevolg. Voor een starter is het daardoor haast ondoenlijk om nog een eigen huis te bemachtigen. De overheid [...]

Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan af van de gemaakte afspraken in huwelijkse [...]

Ontbreken onderhoudsplan VvE zorgt voor lagere hypotheek

Wie een appartement wil kopen, doet er goed aan om eerst te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het complex een onderhoudsplan heeft of voldoende reserve heeft om onderhoud te [...]

Verborgen gebreken bij aankoop woning

De huidige woningmarkt is een verkopersmarkt. Voor bijna iedere aangeboden woning melden zich nu meerdere gegadigden. De aspirant koper laat zich hierdoor al snel verleiden tot een hals-over-kop [...]

Rechten en plichten bij een hypotheek

Bijna iedere huiseigenaar of aspirant huizenkoper heeft of krijgt te maken met een hypotheek. Wat is dat eigenlijk en wat kunnen de gevolgen zijn bij niet betalen of overlijden. Recent is de [...]

page 1 of 2