UBO-register bedreigt privacy familiebedrijven

 in de categorie: Ondernemen & bedrijf

MKB-ondernemers die zich op de hoogte hebben gesteld van het naderende UBO-register, vrezen in grote meerderheid voor hun privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut.

Na de komende jaarwisseling moeten ondernemingen en rechtspersonen hun (in)directe eigenaren laten registreren in het UBO-register. De Ultimate Beneficial Owner (UBO) is namelijk de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of rechtspersoon. Het register komt er om financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, tegen te gaan. De inschrijvingsplicht geldt voor personen die meer dan 25% van de aandelen hebben of een uiteindelijk belang van meer dan 25% (zeggenschap/stemrecht). Een deel van de persoonsgegevens – naam en economisch belang van de UBO – wordt via het register openbaar. Dat betekent dat gegevens van meer dan 277.000 familiebedrijven openbaar worden.

Ook werkgeversvereniging VNO-NCW vindt het voorgestelde register een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het UBO-register voor u en uw mede-aandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Recente berichten