Partnervrijstelling erfbelasting bij meerrelaties

Het komt nog wel eens voor dat meerdere personen met elkaar samenwonen, denk aan broers en zussen. Als een van hen overlijdt, kan de vraag ontstaan hoeveel erfbelasting er moet worden betaald als [...]

Alsnog beneficiair aanvaarden erfenis na ontvangst claim

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) waarin broers samen een bedrijf runnen is een veel voorkomende werkwijze. Dat vergt dan wel goede en vooral vastgelegde afspraken over wat er moet gebeuren als [...]

Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst is voor eigen risico

Telkens opnieuw blijkt pas bij de rechter dat het niet zo slim is geweest om samen te gaan wonen zonder samenlevingsovereenkomst. Het levert vrijwel altijd geschillen op tussen partners als zij [...]

Aansprakelijkheid bij onduidelijkheid over inschrijving bestuurder in handelsregister

Een bestuurder die niet weet dat hij of zij als bestuurder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt niet erg aannemelijk. Zeker niet als die melding pas wordt gedaan na [...]