Belastingmaatregel bedreigend voor goede doelen en kerken

In de wereld van goede doelen en kerken wordt met angst en beven uitgekeken naar de beoogde verlaging van de aftrek van giften. Nu kunnen giften nog voor maximaal 52% worden afgetrokken van de [...]

Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld [...]

Objectieve maatstaven bepalen uitleg erfdienstbaarheid

Het komt vaak genoeg voor dat een erfdienstbaarheid verschillend wordt uitgelegd. Een bekende erfdienstbaarheid bijvoorbeeld is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u [...]

Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting bij overlijden schenker binnen 180 dagen

Wanneer er tussen de datum van ontvangst van een schenking en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, is er volgens de wet sprake van een zogenaamde fictief erfrechtelijke [...]