ONDERNEMEN & BEDRIJF

Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging eenmanszaak

Gaat u uw eenmanszaak overdragen aan een opvolger, dan is een helder overzicht nodig van de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Wij leggen dat in de koopovereenkomst en de overdrachtsakte vast. Het gaat dan bijvoorbeeld om het overnemen van voorraden, crediteuren en huur. Onze akte heeft een sterke rechtswerking, in tegenstelling tot onderhandse afspraken. Als verplichtingen niet worden nagekomen, kunt u dit via de deurwaarder afdwingen, zonder dat u eerst naar de rechter moet.

Bereidt u goed voor op een bedrijfsovername of een bedrijfsoverdracht. Wij noemen dat “juridisch voorsorteren”. U begint al een aantal jaren van tevoren zodanige juridische regelingen te treffen dat de overdracht of overname soepel verloopt. U voorkomt dan ook veel onduidelijkheid in het proces zelf.

Bij een eenmanszaak wordt geen onderscheid gemaakt tussen privé en de zaak. Wilt u dat uw bedrijf blijft bestaan na uw overlijden, dan moet u dat afzonderlijk regelen. Zonder zo’n regeling kunnen uw erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen. Daarmee komt het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar. Ook is het verstandig een regeling te treffen waarmee u uw bedrijf kunt overdragen aan een derde.

De koop of verkoop van een bedrijf brengt ook gevolgen mee voor uw privésituatie. Wij betrekken in het voorbereidingstraject zaken als huwelijkse voorwaarden en voortzetting van uw bedrijf in onverwachte situaties. Bijvoorbeeld de bescherming van uw partner tegen risico’s van het ondernemen, of het risico van overlijden voor uw pensioendatum.

Als de verkoop eenmaal rond is en de overdracht achter de rug, dan is de bescherming van uw partner tegen ondernemersrisico’s niet meer nodig. Vaak worden huwelijkse voorwaarden dan opgeheven. Achterliggende reden daarvan is dat er later veel minder erfbelasting hoeft te worden betaald en de nalatenschap voor uw erfgenamen groter is.

Het staken van uw ondernemersactiviteiten is een goed moment om uw eventuele huwelijkse voorwaarden door ons te laten bezien en mogelijk te wijzigen, bijvoorbeeld als de bescherming van uw echtgenoot tegen de ondernemersrisico’s niet meer nodig is. Wij kunnen u ook adviseren over een goed evenwicht tussen uw oudedagsvoorziening en het overdragen van vermogen aan uw toekomstige erfgenamen waardoor bij uw overlijden minder belasting hoeft te worden betaald.

Familie-opvolging. Continuïteit vóór cashen

Van elke twee eigenaren van familiebedrijven droomt er een van overdracht binnen de familie. Uit onderzoek blijkt dat achteraf die dromen niet altijd uitkomen, maar opvolging binnen de familie komt nog heel vaak voor. Continuïteit gaat meestal voor cashen.

Tweederde van alle familieondernemers heeft een beperkt beeld van de waarde van de onderneming. Het is niet makkelijk om de marktwaarde vast te stellen, accountants – en dan vooral brancheaccountants – hebben veel kennis in huis en kunnen een verantwoord waarderingsrapport maken. Doe-het-zelf schema’s werken minder goed. De marktwaarde zit namelijk ook voor een groot deel in de persoon van de ondernemer en laat zich niet vatten in een standaard doe-het-zelf berekening. En bovendien verdwijnt de persoon van de ondernemer na bedrijfsoverdracht uit beeld.

In een BV is de continuïteit verzekerd, de BV is immers een rechtspersoon. Die houdt bij uw vertrek niet op te bestaan. Verkoopt u uw aandelen, dan moet u over de opbrengst 25% inkomstenbelasting betalen, althans als u een aanmerkelijk belang hebt. Dat hebt u als u minimaal 5% van de aandelen heeft. Wordt uw bedrijf uit de BV verkocht, dan moet de verkopende BV vennootschapsbelasting betalen over de (boek)winst. Als u uw bedrijf binnen de familie overdraagt, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het onroerend goed van het bedrijf. Binnen de familie, dat zijn kinderen, kleinkinderen, broers, zussen of hun echtgenoten. Er gelden overigens wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw opvolger het bedrijf minimaal drie jaar voortzetten.

Ondernemerstestament is bittere noodzaak

Voor vrijwel elke ondernemer is het belangrijk dat zijn bedrijf wordt voortgezet. U hebt er jaren werk in zitten, een bedrijf op- en uitgebouwd. Natuurlijk wilt u voorkomen dat uw bedrijf bij calamiteiten zou ophouden te bestaan. Eén van die calamiteiten is overlijden. Als u onverwacht zou overlijden kan uw bedrijf van het ene op het andere moment volledig stuurloos worden. Met alle gevolgen van dien voor uw familie, uw relaties en uw personeel.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat uw onderneming in de problemen komt in een situatie waarin u er ineens niet meer bent? Maak een ondernemerstestament. Een goed ondernemerstestament zorgt voor continuïteit van uw bedrijf, zonder dat belangen van uw andere erfgenamen verwaarloosd worden. De term “ondernemerstestament” zult u overigens tevergeefs zoeken in wetten en regels. Een ‘ondernemerstestament’ is een testament waarin u als ondernemer / directeur-grootaandeelhouder (DGA) bepaalt wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren.

U kunt in uw testament van alles regelen. Naar wie gaan de aandelen? Is dat tegen betaling of “om niet” (gratis)? Hoe moet de waarde van de aandelen worden vastgesteld? En, moet die waarde direct in zijn geheel of juist in termijnen worden betaald? Hoe zit het in dat geval met rentebetaling? En wat gebeurt er richting fiscus? Moet er direct worden afgerekend voor de Inkomstenbelasting of mag de fiscale claim worden doorgeschoven? En wat als de voortzetter de aandelen binnen een bepaalde periode verkoopt, krijgen de andere kinderen dan hun deel van de waardestijging? Of als de voortzetter overlijdt? Gaan de aandelen dan naar uw partner of naar uw andere kind(eren)? Vragen genoeg, en er zijn er nog wel meer …. Want ook over de verdeling van uw privébezit en over de verzorging van uw nabestaanden legt u daarin uw wensen vast.

Hoe dan ook, met een ondernemerstestament voorkomt u dat uw erfgenamen het niet eens kunnen worden over de voortzetting van uw bedrijf. U voorkomt dat het bedrijf wordt verkocht en de opbrengst met de nodige ruzies verdeeld moet worden. Of dat de onderneming failliet gaat, in waarde afneemt. En wilt u ook de hele afwikkeling in handen leggen van iemand die u volledig vertrouwt? Benoem dan een executeur in uw testament. Die heeft veel bevoegdheden, hij vertegenwoordigt onder meer de kinderen, maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Hij kan zelfstandig schulden betalen, spullen verkopen en legaten afgeven.

De executeur is heel flexibel. Hij kan namelijk ook adviseur zijn voor de voortzetter van het bedrijf. Of, als u dat wilt, zelfs tijdelijk de leiding van uw bedrijf krijgen. U bepaalt uiteindelijk welke rol de executeur mag spelen. En, om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, is het slim om elke vijf jaar uw ondernemerstestament opnieuw met ons tegen het licht te houden, te bekijken of de keuzes van destijds nog steeds zo zouden uitpakken als u wilt, en eventueel aan te passen.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen