ONDERNEMEN & BEDRIJF

Start Ups (informatie voor de startende ondernemer)
Succesvolle start-ups

Als beginnend ondernemer hebt u plannen, veelal grote plannen: nieuwe kansen grijpen, samenwerken, doorstarten, uitbreiden. In de praktijk valt het niet altijd mee om een bedrijf met succes van de grond te krijgen.

Vaak wordt namelijk gedacht dat voor een startup niet meer nodig is dan wat geld en een laptop, vanuit huis kan immers veel. Degene die u geld geven willen er misschien wel wat voor terug. En als u risico neemt met uw startup en er is een partner, dan wilt u die daartegen in bescherming nemen.

Een gedegen voorbereiding is daarom onmisbaar. Welke rechtsvorm moet u kiezen? U hebt daar verschillende keuzes voor. U kunt kiezen tussen de volgende Nederlandse bedrijfsvormen:

  • eenmanszaak
  • personenvennootschap (maatschap, vof of cv)
  • coöperatie
  • besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)

Elke bedrijfsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen en afhankelijk van het investeringsplan past de ene beter bij u dan de andere.

Hoe komt u aan startkapitaal? Vaak is een startup afhankelijk van geld van derden. Hoe maakt u uw startup in juridische zin klaar om investeerders te werven? Als familie of vrienden geld steken in de startup, dan stellen ze vaak geen vragen over hoe het juridisch met de startup is geregeld. Bij professionele investeerders en banken is dat vaak wel anders. Zij willen behalve een ondernemingsplan ook weten hoe je het juridisch is geregeld. Banken willen als u geld leent bovendien graag zekerheid voor de terugbetaling van het geleende geld. Bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een eigen huis. Professionele investeerders willen vaak een rendement op hun investering en/of een belang in de startup.

Welke vergunningen moet u aanvragen?
We bekijken samen met u wat er juridisch nodig is om van uw startende onderneming een succesvolle start-up te maken.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen