Restschuld kan bij scheiding vragen oproepen

 in de categorie: Huis & hypotheek, Relaties & familie

Stellen die samen een huis bezitten en uit elkaar gaan, worden soms geconfronteerd met een restschuld op de hypothecaire lening. Het hangt dan af van de gemaakte afspraken in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract hoe deze schuld wordt verdeeld. Bij gemeenschap van goederen is dat altijd elk de helft. Wat nu als de ene partner succesvol kwijtschelding heeft gevraagd en de ander niet?

Het Hof Den Haag kreeg onlangs een dergelijke situatie voorgeschoteld, waarin sprake was van een hypothecaire lening onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Partners hadden in hun samenlevingscontract afgesproken dat zij elk voor de helft alle kosten zullen dragen die verband houden met de eigendom van het huis, maar ook elk voor de helft zullen delen in de waardevermeerdering of -vermindering. Toen zij uit elkaar gingen, verkochten zij het huis en bleef er nog een restschuld over. De ene partner betaalt de helft daarvan aan NHG. De ander vraagt bij NHG kwijtschelding, die ook kwijtschelding verleent.

Daarmee is een geschil geboren. De partner die wel betaald heeft, krijgt via de rechter voor elkaar dat de ander alsnog de helft van dat deel betaalt. In hoger beroep denkt het Hof daar anders over. Gelet op de afspraken in het samenlevingscontract was het aan elke partner voor zich om zijn of haar aandeel te financieren. Volgens het Hof hebben beide partners voldaan aan hun verplichting. Dat de restschuld bij de ene partner is kwijtgescholden doet daar niets aan af. Dat de ander tocht heeft betaald is voor eigen risico. Die partner had ook om kwijtschelding kunnen vragen, maar heeft dat niet gedaan. Dat is de ander niet te verwijten.

Wilt u meer weten over de regels die bij het afsluiten van hypotheken in hypotheekakte, samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Recente berichten