RELATIES & FAMILIE

Levenstestament of volmacht
Levenstestament of volmacht?

Met een levenstestament behoud u de regie over uw leven. Ook als u door ziekte of een ongeval zelf niet meer in staat ben om uw zaken te regelen. In het levenstestament staan al uw wensen op een rij. Dat voorkomt onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie u houdt.

In het levenstestament benoemt u mensen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kunt u hen medische beslissingen voor u laten nemen.

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht en/of aan een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriend.

Het is in ieder geval van belang dat u erover nadenkt wie u wilt vragen om uw zaken waar te nemen en of diegene die verantwoordelijkheid ook op zich wil nemen en hiertoe in staat is. Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen in een volmacht of een levenstestament.

Wilsbekwaam

Voordat uw levenstestament opgemaakt kan worden, moeten wij overtuigd zijn dat u geestelijk nog voldoende gezond bent. U bent dan nog in staat de regelingen die u treft en de gevolgen daarvan te overzien. Het kan zijn dat wij twijfelen. Of dat u zelf nu al voorziet dat betrokkenen in uw omgeving twijfelen aan uw geestelijke gezondheid en de getroffen regeling kunnen gaan betwisten. In die gevallen zullen we een deskundig en onafhankelijke arts inschakelen om een verklaring over uw wilsbekwaamheid af te geven.

Wat is het verschil met een gewoon testament?

De naam zegt het al: een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven terwijl een gewoon testament juist vastlegt wat er ná uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.
Omdat een gewoon testament pas werkt na overlijden kan een in het testament benoemde executeur of bewindvoerder pas met zijn of haar werkzaamheden beginnen nadat u bent overleden. Veel mensen voelen de behoefte om ook iemand aan te stellen voor de periode voorafgaand aan het overlijden en met een levenstestament kunt u ervoor zorgen dat de gewenste persoon al gedurende uw leven uw zaken kan gaan regelen.

Checklist levenstestament

Wilt u een checklist voor het levenstestament, neemt u dan met ons contact op.

Oldenzaalsestraat 51-53
7551 AN Hengelo

Tel. 074 250 90 70
info@wilbrinkdenotter.nl

Volg ons:

Wij houden u graag
op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen