Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

 in de categorie: Relaties & familie, Schenken & erven

Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen te nemen? Zorg er dan voor dat u een levenstestament heeft laten opmaken. Daarin geeft u een algemene volmacht aan iemand die naar uw mening in staat is om uw belangen te behartigen, op verschillende terreinen

U kunt in uw levenstestament naast algemene bepalingen over uw huis, uw bankrekeningen of zorg gerelateerde onderwerpen ook nadrukkelijk opnemen dat u niet onder curatele wilt worden gesteld of dat er geen bewind over uw goederen wordt ingesteld. Als er dan ooit verschil van mening zou ontstaan over de wenselijkheid toch bewind over uw vermogen in te stellen, geeft u met het levenstestament de rechter een duidelijk instrument in handen om dergelijke verzoeken af te wijzen, voor zover daarin een benoeming zou zijn opgenomen ten behoeve van anderen dan de door u in uw levenstestament opgenomen personen.

Wilt u meer weten over het maken van een levenstestament en de vele wensen die u daarin kunt laten vastleggen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

Recente berichten