Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen [...]

0

De executeur is meer dan een contactpersoon voor de erfenis

Misschien hebt u bij de afwikkeling van een nalatenschap wel eens te maken gehad met een executeur of bent u zelf executeur in een nalatenschap geweest. Mogelijk heeft u er nog nooit mee te maken [...]

Rechten en plichten bij een hypotheek

Bijna iedere huiseigenaar of aspirant huizenkoper heeft of krijgt te maken met een hypotheek. Wat is dat eigenlijk en wat kunnen de gevolgen zijn bij niet betalen of overlijden. Recent is de [...]

Minder hypotheekaanvragen tegenover meer oversluitingen

Hoewel de media bol staan van een overspannen woningmarkt, tekent zich nu toch een kentering af. Het aantal hypotheekaanvragen over het derde kwartaal van 2018 is met 5% afgenomen ten opzichte [...]