Schuldeisers benadelen via uitvoeren periodiek verrekenbeding gaat niet door

 in de categorie: Huis & hypotheek

Wie huwelijkse voorwaarden wijzigt met de stille bedoeling om daarmee schuldeisers te benadelen, rekent zich onterecht rijk. Dat overkwam een echtpaar dat met de wijziging in de huwelijkse voorwaarden het gemeenschappelijke huis aan de vrouw toebedeelde en de vordering die de man daaruit kreeg verrekende met een vordering van de vrouw op de man. Die vordering kwam voort uit de uitvoering van een periodiek verrekenbeding dat in de oorspronkelijke huwelijkse voorwaarden stond. Een periodiek verrekenbeding is een afspraak tussen de echtgenoten om jaarlijks het inkomen 50/50 aan beide echtgenoten toe te laten komen, na voldoening van de kosten van de huishouding.

Met een dergelijk periodiek verrekenbeding is niets mis. Het uitvoeren daarvan kan echter wel ongeoorloofd zijn als daarmee schuldeisers worden benadeeld. Het echtpaar was de dertig voorgaande jaren nooit tot verrekening overgegaan, maar wilde zich beveiligen tegen het risico dat zij hun huis zouden moeten verkopen om een schuld van de man te kunnen voldoen. Om dat te voorkomen, zetten zij het huis via wijziging van de huwelijkse voorwaarden op naam van de vrouw en hetgeen de vrouw daarvoor eigenlijk moest betalen aan de man omdat hij ook voor de helft eigenaar was, verrekenen zij met hetgeen de vrouw te vorderen had uit het niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding.

Of bij wijziging van huwelijkse voorwaarden de schuldeiser benadeeld wordt, hangt af van de mogelijkheid voor de schuldeiser om zich zonder die wijziging wel te verhalen op de woning van het echtpaar, althans op de aan de man toebehorende helft. Als de waarde van het huis meer bedraagt dan de totale hypotheekschuld, is daarvan sprake. Met de handelswijze van het echtpaar ging die mogelijkheid tot verhaal verloren.

Wilt u meer weten over de randvoorwaarden bij aanpassing van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

Recente berichten