Erfenis naar kleinkinderen in plaats van naar kinderen

 in de categorie: Schenken & erven

In testamenten wordt steeds vaker vastgelegd dat de nalatenschap van ouders niet alleen naar hun kinderen gaat, maar ook naar hun kleinkinderen. Menig ouder zal er geen problemen mee hebben dat zijn of haar erfdeel helemaal of deels naar de eigen kinderen gaat. Kinderloze kinderen van de erflater zullen dit niet altijd op een positieve manier ervaren, omdat hun erfdeel wordt verminderd met het bedrag dat naar hun neefjes en/of nichtjes gaat.

De wettelijke regeling is dat een erfenis aan de langstlevende partner toekomt en de kinderen een vordering op de langstlevende ouder krijgen. In de praktijk zien notarissen dat veel grootouders hun kleinkinderen een geldlegaat toekennen. Dat is een in het testament vermeld bedrag en kan de te betalen erfbelasting verminderen. Die vermindering wordt veroorzaakt doordat zowel kinderen als kleinkinderen een vrijstelling van € 20.731 (2018) per persoon hebben.

Wie ervoor kiest om kleinkinderen een legaat toe te kennen en verder niks regelt, kiest er als gevolg daarvan ook voor dat alle kinderen een even groot deel van hun erfenis daarvoor inleveren. Dat komt soms bij kinderen als onrechtvaardig over, zij moeten dan immers meebetalen aan de legaten voor alle kinderen, ook die van broers en zussen. Ons advies is dan om de legaten aan kleinkinderen expliciet per gezin vast te leggen in het testament. Zo komen de legaten aan de kleinkinderen alleen voor rekening van het erfdeel van hun ouder, en blijft de omvang van de erfdelen van de overige kinderen van de erflater ongemoeid.

Wilt u meer weten over het verminderen van erfbelasting door ook uw kleinkinderen te betrekken in uw nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Recente berichten